Kort informasjon, april 2011

Skriv ut

Litt informasjon, April 2011

NPF hadde styremøte og årsmøte 21.03.11
Styret til NPF tok opp og jobbet med hvordan NPF-styret skal jobbe fremover i forbindelse med Bachelor Paramedicutdanning. Nasjonal Paramedic Forening ønsker å være en åpen og fri organisasjon. Med dette ønsker vi ikke å binde oss til kun en gruppe som holder på med Bachelor Paramedic. NPF jobber med å komme med innspill til de forskjellige organ og grupper som jobber med Bachelor Paramedic gjennom vår faggruppe.
Faggruppen til Nasjonal Paramedic består av:

  • Tore Skålhegg
  • Carl Robert Christiansen
  • Karstein Hollås
  • Helge Lorenzen
  • Erik Schjenkens
  • Forum for medlemmer på NPF sine sider er klar til bruk igjen