Kursportal for Nytt Nødnett

Skriv ut
Dette nettstedet inneholder alle kurspakker som er nødvendige for å ta i bruk og vedlikeholde brukerkompetansen på det nye nødnettet. HDO Nødnett