Høring - Bekledning ambulansepersonell

Skriv ut

Fra Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (www.hinas.no):

 «I forbindelse med anbudskonkurransen på bekledning for ambulansepersonell, sender vi nå kravspesifikasjon og konkurransegrunnlaget til høring.
Vedlagt ligger dokumentene (kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag) vi ønsker uttalelse til. Vedleggsnummer og datoer (fremdrift) og lignende oppdaterer vi like før utlysning (ønsker derfor ikke tilbakemelding på slike ting). I tillegg arbeides det med noe administrativt/representasjonstøy med lite volum som vil komme med i tillegg. Dette er ikke klart per dags dato og blir ikke en del av høringen.

Prosjektgruppen for denne anskaffelsen har vært bredt sammensatt med personer fra alle helseregionene og vernetjenesten.
Konkurransen gjennomføres som tre delanskaffelser (skallbekledning, sko og standard bekledning/øvrig utstyr).
Vi har hatt en tilbudskonferanse med aktuelle leverandører, og ni av disse kunne levere hele sortimentet som vi etterspør.
Øvrige konkurransedokumenter følger standardmaler og sendes ikke på høring.
SIFO skal brukes til teste en del egenskapene til en del sentrale plagg.
Frist for tilbakemeldinger settes til 20. juni kl 1400»

Dokumenter kan du laste ned/lese her!

Hvis du har synspunkter som NPF burde ha med i sitt svaret til høringen, kan du/dere sende en mail til Leder, NPF Øyvard Sørensen. Fristen for tilbakemelding til Øyvard er satt til 15.06.12