Master i prehospitalt arbeid

Skriv ut

Etablering av Master i Prehospital Critical Care (IH) ved UiS

Styret ble orientert om fakultetenes søknader om utredningstillatelse for nye studier og endringer i studieporteføljen (styresak 10/12). Totalt vil endringene kunne resultere i etabling av åtte masterprogrammer og ett bachelorprogram. Disse endringene vil, dersom de blir godkjent, tre i kraft høsten 2013. (Les mer på UiS)