Lovfester akutthjelp til alle

Skriv ut

Alle skal få rett til «helsehjelp som ikke kan vente» – også personer uten lovlig opphold i Norge. Les mer her!