Om NPF

Nasjonal Paramedic Forening ble stiftet i 2004 på Lillehammer og er en landsdekkende interesseorganisasjon for personell i prehospitale tjenester, som innehar kompetanse eller stilling som Paramedic.
Medlemmene er enten ferdig utdannede paramedics eller studenter ved Nasjonal Paramedic-utdanning ved en av landets høgskoler som tilbyr utdanning av paramedics.
Foreningen er økonomisk uavhengig, uten fagforeningsmessige og/eller politiske tilknytninger.
Nasjonal Paramedic-forening samarbeider med tilsvarende organisasjoner internasjonalt.

Nasjonal Paramedic Forening har ingen ansatte, men er en organisasjon som er basert på frivillig innsats av styret og medlemmer i Norge.

De av dere som lurer på hva økonomien til NPF går til:

 • Mye av arbeidet i NPF går ut på å reise til møter.
 • Drift av nettsider
 • Innkjøp av effekter og medlemskort
 • Innkjøp til utsendelse av kontingent
 • Oppmøter på høgskoler
 • Stipendordning
 • Drift av lokalavdeling(er)

Det er viktig at NPF har en buffet økonomisk sett, dette for at vi kan bidra til utvikling av foreningen. Det å danne og drifte en forening som NPF innbefatter mye jobb og i perioder økonomisk krevende da vi har medlemmer fra hele landet.

NPF er under stadig utvikling og vi håper medlemmer i NPF kan bidra med utviklingen i form av tilbakemeldinger, oppmøte på årsmøter eller arrangementer i regi av NPF i tiden som kommer.
 

Medlemsfordeler i NPF pr. i dag er stipendordning.

Styret i NPF jobber med forslaget om å sende medlemmer til seminar/konferanser. Her vil styret komme med føringer og informasjon ang. dette.


Noe av det NPF skal jobbe med i tiden som kommer:

 • Påvirke innholdet av bachelor-utdanningen.
 • En nasjonal medikament- instruks.
 • Bidra til å få en egen autorisasjon for paramedic
 • Fortsette med å bli sett på som konstruktive og seriøse.
 • Bidra til å utvikle faget til en Masterutdanning.
 • Forsette å promotere begrepet paramedic, og at begrepet er et tegn på kvalitet.
 • Stimulere til flere regionale/lokale NPF avdelinger.


NPF har også en stippendordning for våre medlemmer, les mer her

Den 26.01.2012 ble den første underavdelingen i NPF stiftet, Nasjonal Paramedic Forening avd. Midt-Norge. Midt-Norge var først ut og danne en underavdeling og dette beviser stort engasjement fra folk i Midt-Norge og prosesser startet alle rede dagen etter stiftelsesmøte.

 Organisasjonsdata:

Bankforbindelse: Nordea

Org.nr.: NO 987921749


 

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Tips oss på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 


 

Her vises bildet av det første ordinære styret i NPF sin historie (02.09.2005) (Mere informasjon kommer)