Innmelding NPF avd.Midt-Norge

Informasjon NPF Midt-Norge

Ny utgave av NPF MN - Posten

Skriv ut PDF

Da er den en ny utgave av NPF – Posten for NPF MN. Tiden etter juni-utgaven har gått for, men håper alle sammen har hatt en flott sommer og ferietid. NPF MN skal samle litt «tråder» etter sommeren og vi håper fortsatt at flere kan melde seg inni NPF MN! Kan du lese her!

Møte mellom Ambulanse Midt-Norge HF og NPF avd. Midt-Norge

Skriv ut PDF

Den 27.06.12 ble det avhold et uformelt møte mellom Ambulanse Midt-Norge HF og NPF avd. Midt-Norge på Stjørdal. Tilstede var leder for NPF Øyvard Sørensen, leder for NPF Midt-Norge(NPF MN) Roy Mediås og styremedlem i NPF MN Arnt Myrvold. Fra Ambulanse Midt-Norge HF var Håkon Gammelsæter og fra prosjektgruppen Arild Bråten.
Møtet var uformelt og meget positivt der NPF og NPF MN fortalte om hva vi står for og jobber for. NPF og NPF MN la spesielt fokus på faglig kompetanse og at NPF og NPF MN står til tjeneste for Ambulanse Midt-Norge HF for å bidra til dette.

Les mer …

Møte med Helse Midt-Norge

Skriv ut PDF

NPF MN skal i møte med Ambulanse Midt-Norge HF, Håkon Gammelsæter på Helse Midt-Norge den 27.06.12 kl 1530

 

altalt

Ny utgave

Skriv ut PDF

Ny utgave av NPF MN - Posten. Du kan lese det her!

Stillignsbenevnelse Paramedic fra 01.01.13

Skriv ut PDF

Etter stiftelsesmøte av NPF MN, ble det satt noen fokusområder for 2012 og blant annet er et av fokusområdene, stillingsbenevnelse som Paramedic. Dette ble satt før kompetansekrav for Ambulanse Hele-Midt-Norge ble offentlig. NPF og NPF MN mener uansett at det er viktig at stillingsbenevnelse Paramedic er satt som alternativ i arbeidskontrakt alle rede fra 01.01.13. Hva mener du? Si din mening på NPF MN sine nettsider.

 

Små sykehus scorer best

Skriv ut PDF

Sykehuset Levanger er rangert som det ellevte beste sykehuset i landet. (Les mer på T-A.no)

Mindre psykiatri for politiet

Skriv ut PDF

Psykiatrioppdrag har i alle år vært ressurskrevende for politiet, men nå går det riktig veg – takket være en lokal samarbeidsavtale mellom Nord-Trøndelag politidistrikt og Helse Nord-Trøndelag.(Les mer på T-A.no)

Frykter for pasientene

Skriv ut PDF

Dype spor og humper i veien forverres betraktelig for dem som ligger på en båre med smerter. Ristingene øker støynivået i bilen, og kommunikasjonen mellom pasienter og ambulansepersonell kan være vanskelig. (Les mer på Trønder-avisa.no)

Delprosjekt kvalitet,arbeidsgruppe

Skriv ut PDF

Det er nå bestemt sammensetning av delprosjektgruppe kvalitet. (Les mer på Helse Midt-Norge)

alt

Administrerende direktør for Ambulanse Midt-Norge HF

Skriv ut PDF

altStyret for ambulanseforetaket har ansatt Håkon Gammelsæter som administrerende direktør. Gammelsæter er i dag beredskapsleder ved St. Olavs Hospital, og tiltrer etter nærmere avtale. Dette skriver Helse Midt-Norge på sine nettsidet. Les mer her!

Informasjon til kull 2010 HiST

Skriv ut PDF

altDen 12.03.12 var NPF MN på HiST til kull 2010 NPU for å informere om NPF og NPF MN. Fikk gode tilbakemeldinger på utdanningen og hva elevene mener om NPU. NPU-kull 2010 er på 40 elever.


NPF MN skal være med på en høring i forbindelse med den nye fagplanen for NPU ved HiST. Dette setter vi pris på da dette er et av de målene som NPF MN har, nettopp det å delta for og være med på utviklingen av NPU lokalt og nasjonalt.
 

Kompetansekrav stillinger ambulanse

Skriv ut PDF

Fra 2018 skal det være en Paramedic på hver ambulanse i Ambulanse Midt-Norge HF. Du kan se/laste ned kompetansekravene Ambulanse Midt-Norge HF her!

altalt

Info interimsstyret NPF avd. Midt-Norge

Skriv ut PDF

 

  • I dag er det gått ut informasjon til MFA’er i Midt-Norge.
  • Ellers er jobben med fagsamling for lærlinger begynt. Styret kommer tilbake med mer informasjon men et av temaene vil bli OLH ved skarpe oppdrag og stapping av stikk/skuddskader. Foredraget skal holdes av Paramedic som inkluderer øvelse.

Norwegian Paramedic Association avd. Midt-Norge på Facebook

Skriv ut PDF

Norwegian Paramedic Association avd. Midt-Norge

Info interimsstyret NPF avd. Midt-Norge

Skriv ut PDF

Informasjon ut til rådgiver i HF og styreleder for Ambulanse Midt-Norge HF ang. NPF avd. Midt-Norge den 07.02.12. Det er også sendt ut en pressemelding til ambulanseforum.no, ambulanse.no og ambulansepersonell.no. Dette ble sendt ut samme dag. Ambulanseforum og ambulansepersonell (Fagforbunde) har trykket pressemeldingen!

NPF avd. Midt-Norge har fått positive tilbakemeldinger fra HF. De ser på dette som meget positivt og de ønsker et godt samarbeid med oss!

 

Notat fra stiftelsesmøte 26.01.12 på Stav Gjestegård

Skriv ut PDF

De fremmøtte ønskes velkommen av initiativtaker Roy Mediås.

Deretter gis ordet til Roy Sørensen, leder av Nasjonal Paramedic Forening. Denne forteller noe om bakgrunnen for og hvordan foreningen ble stiftet av studenter ved HIL i 2004.

Foreningen sentralt har hatt lav profil når det gjelder lokale og regionale saker, med unntak av enkelte saker hvor det har gagnet saken at enkeltmennesket erstattes av en forening. Dette har gitt gode resultater.

Foreningen har og oppfattes å ha en seriøs profil mot direktoratet, departementet og tilsyn. Dette er en oppfatning av foreningen som skyldes at vi har deltatt i debatten med konstruktive innspill i stedet for kun kritikk. Dette er det ønskelig at også det lokale laget viderefører på sitt nivå.
NPF har vært opptatt av spørsmålet vedrørende høyskole/fagskole, våre innspill og forslag til departementet om dette kom i sin helhet inn i
NPF har vært en sterk pådriver for en bachelorutdanning for Paramedic, dette er nå en realitet i Oslo og dette studiet vil starte i 2013. I denne sammenhengen er det viktig for NPF å delta i utformingen av læreplanen, noe vi også gjør. En annen side ved dette er at det lokalt og regionalt må opprettes stillingsbeskrivelser for

Les mer …

Stiftelse av Nasjonal Paramedic Forening avd. Midt-Norge

Skriv ut PDF

Da er Nasjonal Paramedic Forening avd. Midt-Norge stiftet. Avdelingen ble stiftet 26.01.12 på Stav Gjestegård. Midt-Norge ble de første i landet med en underavdeling til hovedorganisasjonen. Vi håper vi får en helt annen nærhet til Paramedic’s og Paramedic-studenter i Midt-Norge. Leder for interimsstyre er Roy Mediås

Målet er:

  • å samle Paramedic’s og Paramedic-studenter i Midt-Norge
  • å samarbeid med fagforeninger, andre utrykningsetater, medisinsk faglig ansvarlig, helseforetak, ambulansearbeidere og utdanningsinstitusjoner som driver paramedic-utdanning.
  • å bidra til at faget Paramedic og Paramedic’s får et positivt og godt faglig omdømme
  • å fremme arbeidet med å øke kunnskapen til Paramedic, Paramedic-studenter og ambulansearbeidere, herunder også drive en konstruktiv veiledning av egne kollegaer
  • å bidra til et bedre samfunn gjennom en miljøriktig og bærekraftig utvikling av faget
  • å delta i høringer og/eller uttalelser som angår prehospitalt arbeid og utdanning lokalt og regionalt
  • å legge til rette for hospitering nasjonalt og internasjonalt