Desember 2011

Skriv ut PDF


Julen banker på døra, etter at uværet Berit forsøkte å rive den ned tidligere i høst. Og på lik linje med sommerens hendelser gjorde mange paramedicer sammen med sine kollegaer en god jobb for å bidra når det sto på som verst.

NPF han nå passert 400 medlemmer. Og når vi ser på medlemslisten er NPF preget av at medlemmene kommer fra over alt. Ikke kun by, ikke kun land, men fra overalt.!!


Denne organisasjonen sitter på utrolig mye kunnskap om akuttmedisin utført under alle mulige forhold. Dette er en stor styrke som vi kan sammen utnytte til mye positivt når kunnskapen og kompetansen deles.

Dette var noe av grunntanken da NPF ble dannet i 2004. En organisasjon hvor hver enkel av oss kunne få råd og vink fra kollegaer rundt om i hele Norge, samtidig bidra selv når det var behov for det. Og vi har bevist at vi kan stå sammen selv om vi er organisert i forskjellige fagforeninger. Grunnsteinen i norsk prehospitalt akuttmedisin er i ferd med å dra i samme retning og stå sammen.

Årsmøtet åpnet for at NPF sine medlemmer kan hvis ønskelig danne både lokale og regionale lag. Nå er det ut som om Trøndelag muligens vil være den første. Strålende.

I tillegg åpnet årsmøtet for mulighet til økonomisk støtte. Dette har nok ikke blitt godt nok kjent fordi ingen har benyttet seg av tilbudet. Se under:

 

  1. Medlemmer av NPF kan søke om økonomisk tilskudd for deltagelse på seminar/kurs. Beløpet er begrenset til kr 8000 pr år. Maksimalt tilskudd for enkeltperson er kr 2000. Søknad sendes til styret. De som får tilskudd skal i ettertid enten skrive en artikkel som publiseres på www.nasjonalparamedic.no eller holde et foredrag på et møte i regi av NPF.Foreningen har etablert en facebook gruppe som bærer navnet The Norwegian Paramedic Association. Det har vært mange strålende meningsytringer, basert på kunnskap og saklighet. Dette har blant annet vært til stor hjelp da NPF har blitt invitert til innlegg på seminarer. Til nå er det registrert over 100 i gruppen og det er plass til mange flere.

Videre så er vi på full fart inn i ”bachelor verden”. Det er ikke tvil om at Norge trenger dyktige og kompetente paramedic i fremtiden. Forhåpentligvis går det raskere enn det vi tror. Mange spørsmål vil da også måtte løses. NPF er klare til å bidra.

Som tidligere nevnt banker julen på døra, og rett etter kommer 2012. Mange av oss skal jobbe i høytiden og sørge for at andre får det så godt som mulig.

Det planlegges årsmøte i forbindelse med Akuttmedisin 2012 som avholdes i mars.
For å kunne ”se verden med andre øyne” er det flott om kandidater som kunne tenke seg å bidra i styreverv tar kontakt. Gjerne også kollegaer som er i utdanningsløpet.


Dere vil oppleve av nettsiden vår vil i en periode ”være ute av drift” Årsaken er at det skal gjøres store rehabiliteringsarbeider slik at den i fremtiden vil vi til stør nytte for oss alle.
En liten men viktig ting til slutt. Har noen flyttet? Skiftet e-mail? Vet noen om andre som har gjort det? Flott hvis vi får beskjed.Da ønsker styret i NPF hver enkelt av dere en strålende god jul og et spennende nytt år.