Kurs i operativ psykologi

Skriv ut PDF

En av våre medlem tipset oss om dette kurset.

Operativ Psykologi er en unik studiemodul som presenterer nyere norsk og internasjonal forskning om betydningen av menneskelige faktorer i operative situasjoner der liv, helse eller grunnleggende verdier er truet. Gjennom systematiske studier av profesjonelle operatører i militære og sivile operasjoner har man de senere år fått ny kunnskap om psykologiske prosesser som påvirker situasjonsforståelse, beslutnings taking og atferd i kritiske situasjoner.

Omfang: 15 studiepoeng Målgruppe: Ansatte i militære og sivile sammenhenger: Departement, direktorat og kommunale etater som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap, forsvar, politi, helsetjenesten, sivilforsvar, brann- og redningstjeneste, transport, havarikommisjon, helsetjeneste og humanitært innsats arbeid. Ansatte i andre yrker hvor situasjonsbevissthet, problemløsning og menneskelig samhandling foregår under risikofylte og komplekse forhold, eller hvor feilhandlinger og rutinesvikt kan ha ødeleggende eller fatale konsekvenser.

Les mer her!