Kommentar fra NPF til artikkel i VG Helse

Skriv ut PDF

Link til VG Helse sin artikkel, "Skal jeg bli nektet å bruke fritiden min på å avlaste helsevesenet gratis?"

   Oslo 12.08.09

Hjelpekorps og ambulansetjeneste.

Nasjonal Paramedic Forening (NPF) er en interesseorganisasjon for paramedic utdannet personell og paramedic studenter i Norge. En paramedic er høyskoleutdannet rednings og helsepersonell som er medisinsk ansvarlig på ambulanser i den profesjonelle ambulansetjenesten i Norge.

Vi ønsker å komme med noen innspill i forhold til artikler publisert på VG nett.

Først må vi berømme hjelpekorpsenes rolle og bidrag i redningstjenesten. Deres innsats er ofte avgjørende for redningsaksjoner og søk etter savnede personer. Hjelpekorpsenes innsats blant vanskeligstilte personer i samfunnet må også berømmes.

Hjelpekorpsene har i mange år vært en bidragsyter i ambulanse-Norge. Mange flinke profesjonelle ambulansearbeidere er rekruttert derfra.

Ambulansefaget i Norge har hatt en rivende utvikling de siste 10-15 år, og formell utdanning er etablert. Myndighetene har også i forskrift bestemt hva slags kompetanse som skal til for å kunne bemanne en ambulanse i Norge. Årsaken til dette er at akuttmedisin og behandling på sykehus har hatt en rivende utvikling, og den medisinske utviklingen fortsetter i ”stor” fart.

NPF støtter fullt ut ambulansesjef Bjørn Karr sin uttalelse i artikkel fra 11.08.09 vedrørende kompetansekrav, nettopp fordi i fremtiden vil stilles større og større krav til ambulansearbeidere.

Det er her ”skoen” trykker. Hjelpekorpsene bruker ambulanser i sine forskjellige sanitetsoppdrag. I disse oppdragene trengs ikke ambulanse, men gode førstehjelpere.

Ved f.eks en fotballkamp eller en konsert skal hjelpekorpsene kontakte ambulansetjenesten ved mulig alvorlig sykdom eller skade. Slik at pasient får rett behandling, på raskest mulig måte og transportert til riktig sykehus som kan behandle pasienten på best mulig måte. Dette siste er resultatet av spesialisering ved sykehusene.

I og med at hjelpekorpsenes ambulanser er uniformert på lik linje med den profesjonelle ambulansetjenesten, og hjelpekorpsmannskapene på ambulansene ofte er likt uniformert som ambulansearbeider/paramedic/lege, er det stor mulighet missforståelse i forhold til hva publikum kan forvente seg av helsehjelpen som gis. Og at hjelpekorpsmannskapene kommer i situasjoner som disse på ingen måte er kompetente til å takle. Dette er ikke ønskelig for noen av partene. Dette vil unngås hvis hjelpekorpsene ikke kjører uniformert bil og ikke bruker like uniformer som ambulansetjenesten.

Enkelte steder i Norge utfører hjelpekorpsene ”enkle” ambulanseoppdrag på vegne av helseforetakene. Dette er oftest en videreføring av gamle avtaler. Disse oppdragene er transport av båretrengende eller sittende pasienter. Til disse oppdragene trenger ikke hjelpekorpsene ambulanser, men kjøretøy som har båremulighet.

Det er nå helseforetaket som da skal forsikre seg om at forskrift for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus blir overholdt. Denne forskriften gjelder for ALLE ambulanser i Norge, uavhengig om de er profesjonelle eller ikke. Med andre ord, en ambulanse er en ambulanse. OG det stilles store krav til utøverne.

Ved å bruke kjøretøy som ikke er uniformert som ambulanse og ikke bruke uniformer lik ambulansetjenestens vil hjelpekorpsene fortsatt kunne gjøre den jobben de vanligvis gjør og samtidig unngå å bli forvekslet med ambulansetjenesten.

Ambulansetjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten. I helsevesenet stilles det krav til helsepersonell. Hvis sykehusene har behov for sykepleiere, så skaffes det utdannede sykepleiere. Ikke personell som bruker mye av sin fritid på pleie og omsorg av mennesker. Trenger sykehuset leger, så skaffes det utdannede leger.

Slik bør det også være med ambulansearbeidere. Personell med rett utdanning, og ikke personell som har ambulansearbeid som en hobby.

Og det er en vesentlig forskjell på førstehjelp og ambulansearbeid.

Vi kan gjerne ta en prat om saken.

 

Vennlig hilsen

Øyvard Sørensen Leder NPF.