Medlemsinformasjon vinteren 2009

Skriv ut PDF

Ja, vinteren er i full gang med alle de ufordringer som er spesielle for denne årstiden. Norge er et langt land med forskjellig topografi og klima, alt fra nesten ikke snø til masse snø. Noe av hensikten NPF er å kunne dele den spesielle kunnskapen som er typisk for et område med andre kollegaer rundt om i landet. Slik at vi samlet vil få høyere kompetanse.

 

Som et ledd i dette vil NPF lodde stemmingen i forhold til å arrangere et dagsseminar mai 2009. For NPF vil dette være en viktig begivenhet og forhåpentlig starten på en tradisjon med gode seminarer til en mye rimeligere pris en det som er vanlig. Vi vet at mange ikke har hatt anledning til å delta på seminarer fordi det har kostet for mye. Seminaret i år er planlagt avholdt i Trondheimstraktene.

Et av de temaene som vil bli delt med oss er paramedic Erik Schjenken sin historie etter å ha blitt stemplet i mediene. Han har lært mye av denne prosessen og vi vil lære mye.

Men nærmere program vil gjøres kjent etter at stemmingen er loddet.

På nettsiden www.nasjonalparamedic.no er det mulighet til å gi tilbakemelding med et tastetrykk. Så vær så snill å gjøre dette.

Årsmøtet til NPF vil også avholdes i forbindelse med seminaret.

Det er viktige oppgaver som står foran oss. Går det som NPF ønsker så vil paramedicutdanningen i Norge utvides til Bachelorgrad. Innholdet i utvidelsen er det viktig at NPF som organisasjon kommer med innspill i forhold til. Det er vi som vet hvor skoen trykker og hva vi eventuelt kan bli bedre på. Det er meget viktig at vi på den måten bidrar til å utvikle en utdanning som ikke er en hybrid av andre helseutdanninger. Det har ikke pasientene behov for.

Pr dags dato er det pensum i akuttmedisin og traumatologi godt. Så de store utvidelsene vedrørende disse temaene er kanskje ikke nødvendig, kanskje noen justeringer.

Det vi blant annet må diskutere er hvilke fag bør utdanningen utvides med. En vei å gå er å bruke den siste delen av studiet til spesialfelt, som operativ ledelse, økonomi og ledelse, pedagogikk redningsteknikk, AMK utdanning.

På den måten vil også paramedic studiet åpne for en karrierestige for yrkesgruppen. Det er ikke å stikke under en stol at vi til dels har valgt et krevende yrke både mentalt og fysisk. Behovet for å kunne ”trekke seg tilbake” fra direkte operativ tjeneste og bidra på andre måter vil da være mulig.

Et seminar vil også være en stor mulighet for oss som yrkesgruppe til å samles og komme med meningsutvekslinger om vår fremtid.

Vennlig hilsen

Styret