Erik Schjenken har gitt ut bok

Skriv ut PDF
"Jeg er ingen rasist" er ambulansesjåfør Erik Schjenkens egen beretning om hvem han
er og hva som skjedde den fatale sommerdagen i 2007 da han og hans kollega feiltolket
oppførselen til norsk-somaliske Ali Farah i Sofienbergparken. Schjenken sier han har aldri
følt seg så maktesløs og liten som under "ambulansesaken". Det var som om usynlige
krefter styrte, krefter som krevde at saken måtte få konsekvenser, som brukte den til
å sette rasisme på dagsordenen og fullstendig overså det menneskelige aspektet.

"Ambulansesaken" har vært en av de største mediesakene de senere år. Var sjåførene
rasistiske og diskriminerende i sin tjeneste da de dro fra en skadet, svart mann? Erik Schjenken
ble tilgitt av Ali Farah, og han ble frifunnet for anklagen om utilbørlig atferd i tjenesten. Hans
målsetting med denne boken er først og fremst å renvaske seg fullstendig fra rasisme-
beskyldningene, men han retter også sterke anklager mot ledelsen ved Ullevål, som sviktet
sitt arbeidsgiveransvar.
 
Boken har en veiledende pris på kr. 329,-