Medlemsinformasjon høsten 2008

Skriv ut PDF

For oss alle er høsten en travel tid med masse forskjellige aktiviteter. Mange er jegere og denne årstiden er da en kjærkommen avveksling fra en krevende jobb.

Denne høsten er det ganske mange prosesser som er i gang i forhold til vår fremtid. Det tar ganske mye tid å holde seg oppdatert og eventuelt kunne gi innspill til de rette personer slik at vårt synspunkt kommer frem. Det synes ganske klart at de fleste mener at paramedic utdanningen skal og bør utvides. Blant annet har Høyskolen i Østfold har tidligere i år igjen gjort et forsøk på å få dette til og Høyskolen i Lillehammer har utviklet påbyggingsmoduler. Vi er alle enige om at dette er den rette veien å gå. Det som blir utfordringen vil være å komme med innspill i forhold til hvilke fag og fagområder det bør satses på.

Det er også med glede å registrere at forsvaret i større og større grad ønsker å benytte seg av den kompetansen vi innehar. Kollegaer i forsvaret har gjort en fremragende jobb i denne saken. Sender som vedlegg svarbrev fra Forsvarsministeren og Forsvarssjefen til Nasjonal Paramedic Forening.

Hjemmesiden til NPF er i ferd med å få fornyet sitt ansikt og brukervennlighet. Denne siden vil nå bli et meget viktig verktøy for å nå alle sammen med relevant informasjon. Dere vil så raskt som mulig få informasjon vedrørende brukernavn og passord.

Styret er i dialog med en aktør i markedet vedrørende kapnografi. Vi har fått i hende en opplærings DVD om bruken kapnografi på intuberte og ikke intuberte pasienter. Meget lærerikt. Vårt håp er at vi skal kunne legge denne opplærings DVD ut på nettsiden, sammen med en annen presentasjon om temaet.

Dette skal være starten på et prosjekt som tar sikte på å lage en linksamling på hjemmesiden vår som er direkte knyttet til paramedic studiet og etterutdanning.

Så send gjerne relevante linker til styret slik at vi kan videreformidle disse til alle.

Ambulanse 2008 på Storefjell, har på en måte blitt et sentralt møtepunkt for utøvere i det prehospitale miljøet. NPF var i år invitert til å være bidragsyter under seansen om holdninger. Som siste foredragsholder var invitert en ”medieviter” som hadde gjort undersøkelser om folks holdninger om oss som yrkesgruppe pr dags dato og i tillegg gjort en del refleksjoner rund dette. Grovt sett kan man si at befolkninger stoler på oss i stor grad, men vi mangler et felles talerør mot media, og det er ikke heldig. DE som lider av det er deg og meg…..  Det har vi jo merket siste året.

I den forbindelse vil NPF arrangere foredrag hvor Erik Schjenken skal fortelle og dele med oss, sine erfaringer etter Sofienberg saken. Nærmere informasjon kommer senere.

Hvis det er spesielle saker som noen av dere brenner for eller trenger innspill i forhold til, så ta kontakt. For sammen er vi sterke.

Vennlig hilsen

Styret