Stiftelse av Nasjonal Paramedic Forening avd. Midt-Norge

Skriv ut

Da er Nasjonal Paramedic Forening avd. Midt-Norge stiftet. Avdelingen ble stiftet 26.01.12 på Stav Gjestegård. Midt-Norge ble de første i landet med en underavdeling til hovedorganisasjonen. Vi håper vi får en helt annen nærhet til Paramedic’s og Paramedic-studenter i Midt-Norge. Leder for interimsstyre er Roy Mediås

Målet er: