Info interimsstyret NPF avd. Midt-Norge

Skriv ut

Informasjon ut til rådgiver i HF og styreleder for Ambulanse Midt-Norge HF ang. NPF avd. Midt-Norge den 07.02.12. Det er også sendt ut en pressemelding til ambulanseforum.no, ambulanse.no og ambulansepersonell.no. Dette ble sendt ut samme dag. Ambulanseforum og ambulansepersonell (Fagforbunde) har trykket pressemeldingen!

NPF avd. Midt-Norge har fått positive tilbakemeldinger fra HF. De ser på dette som meget positivt og de ønsker et godt samarbeid med oss!