Møte mellom Ambulanse Midt-Norge HF og NPF avd. Midt-Norge

Skriv ut

Den 27.06.12 ble det avhold et uformelt møte mellom Ambulanse Midt-Norge HF og NPF avd. Midt-Norge på Stjørdal. Tilstede var leder for NPF Øyvard Sørensen, leder for NPF Midt-Norge(NPF MN) Roy Mediås og styremedlem i NPF MN Arnt Myrvold. Fra Ambulanse Midt-Norge HF var Håkon Gammelsæter og fra prosjektgruppen Arild Bråten.
Møtet var uformelt og meget positivt der NPF og NPF MN fortalte om hva vi står for og jobber for. NPF og NPF MN la spesielt fokus på faglig kompetanse og at NPF og NPF MN står til tjeneste for Ambulanse Midt-Norge HF for å bidra til dette.

Vårt mål med møte var å si fra at vi er der og ønsker et samarbeid og delta ved faglige spørsmål og løsninger sammen med Ambulanse Midt-Norge HF
Fra Ambulanse Midt-Norge HF sin side ble det informert om status. Der viser vi til det som har kommet ut av info på HF sine nettsider og informasjon fra Delta og Fagforbundet.


NPF er godt fornøyd med møtet og vi ser frem til videre samarbeid med Ambulanse Midt-Norge HF.

NPF MN beglager at denne informasjonen ikke har kommet ut tidligere med dette har med ferieavvikling å gjøre.

 

altalt