Offentlig ambulansedrift fra 2013 i Midt-Norge

Skriv ut

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at helseforetakene selv skal drive ambulansetjenesten i de tre midtnorske fylkene fra 2013 av. De økonomiske konsekvensene skal utredes nærmere. Dagens private drivere vil snarlig bli invitert til møte for å drøfte konsekvenser av vedtaket. Styret vedtok også å opprettholde dagens fire AMK-sentraler i Ålesund, Molde, Trondheim og Namsos (Tor Harald Haukås) Les pressemeldingen i sin helhet her!